EEBAKEEBAK- Energiatehokkuus Arktisessa rakentamisessa

EEBAK-hankkeessa kehitetään ja arvioidaan arktisen ilmaston energiansäästötalojen parhaita käytäntöjä teknisten ratkaisujen pohjalta. 

Tavoitteena on laatia toimenpide-ehdotuksia entistä pienemmän energiankulutuksen ja rakennusten paremman sisäilman aikaansaamiseksi. 

Erilaiset tekniset ratkaisut esitellään ja niistä käydään keskustelua rajaseutukuntien ja olennaisten sektoriviranomaisten välillä kokousten, työpajojen ja opintomatkojen yhteydessä. 

Tietojen ja kokemusten vaihto dokumentoidaan ja analysoidaan, jotta voidaan selvittää edellytykset laajemmalle soveltamiselle. Hankkeen tuloksista koostetaan raportit, joista keskustellaan, ja jotka esitetään ja julkaistaan tieteellisissä ja puolitieteellisissä yhteyksissä. 

Tällä tavalla pystytään nopeammin jalkauttamaan toimivaa uutta tekniikkaa myös vanhemman rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämiseksi arktisissa ilmasto-olosuhteissa. 

Hanke suuntautuu erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisiin rajakuntiin ja niissä toimiviin yrityksiin. Hankkeen aikataulu: 1.1.2017–31.12.2019.

Lisätietoa
Rintala Mikko
Projektipäällikkö 
Lapin ammattikorkeakoulu 
Matkapuhelin: 050 461 2374 
Sähköposti: mikko.rintala(at)lapinamk.fi


Copyright (c)2018, All Rights Reserved.