VÄPPI

Vähähiilinen Lappi - VÄPPI

Vähähiilinen lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Päästöjen vähenemän lisäksi saadaan aikaan konkreettista taloudellista säästöä. Hankkeen toimintamalli ja tulokset ovat hyödynnettävissä kaikissa Lapin kunnissa.

Alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö

Alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö Vähähiilinen Lappi on ELY-keskuksen EAKR-kehittämishanke, jonka rahoitukseen ovat osallistuneet myös mukana olevat Lapin kunnat. Kolmivuotiseksi (2019 - 2021) suunnitellun hankkeen päävastuu on Metsäkeskuksella ja osatoteuttajina toimivat Lapin ammattikorkeakoulu sekä Suomen Ympäristökeskus. Lapin kunnista mukana ovat Enontekiö, Kolari, Ylitornio, Kemi, Tervola ja Ranua. Vahvasti mukana on myös Iin Micropolis, joka toimii tässä hankkeessa kokemustenvaihtajana kunnille sekä ohjausryhmätyöskentelyssä. 

Väpissä tullaan tekemään tiivistä yhteisyötä mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntia, kuntalaisia ja yrityksiä energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Hankkeessa päivitetään kuntien nykytila energiavaltaisten toimintojen osalta, tehdään suunnitelmat päästöjen pienentämiseksi ja lähdetään toteuttamaan toimenpiteitä aktiivisesti. Kunnille on tarjolla valtakunnallinen kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkosto sekä kunta-alan energiatehokkuussopimukset, jotka ohjaavat ja motivoivat organisaatioita seuranta-, kehittämis- ja raportointivelvollisuuden kautta. Näihin verkostoihin tukeutuen tulemme käynnistämään Lappiin oman alueellisen yhteistyöverkoston vähähiilisyyden edistämiseksi, jonka avulla pyrimme innostamaan myös muut kunnat mukaan toimintaan.
Lisätietoja
Antti Sirkka 
projektipäällikkö 
puh. 050 455 2529 
antti.sirkka(at)metsakeskus.fi


Copyright (c)2018, All Rights Reserved.