Hankkeet

Hankkeet

Lapissa menossa olevat energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen tähtäävät hankkeet.

VÄPPI

Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. 

EEBAK

Miten parantaa talojen energiatehokkuutta ja sisäilman laatua arktisissa ilmasto-olosuhteissa?

DWELL

Dwell – Älykäs taloyhteisö hankkeen taustalla on rakennetun ympäristön nopea digitalisoituminen sekä rakennus- ja ICT alojen yhteistyön kehittyminen toisiaan tukeviksi ja kehittäviksi elementeiksi.

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.