Maaseutuklusteri

Maaseutuklusteri

Maaseutuklusteri on uusi yhteistyömalli, jossa toiminnan keskiössä ovat yrittäjät. Maaseutuklusteriin kuuluvat organisaatiot ovat valmiita tukemaan lappilaista energia-alan yrittäjyyttä tarjoamalla yrittäjille työkaluja erilaisiin tarpeisiin, oli kyseessä sitten hankkeilla tapahtuvasta kehittämisestä, rahoitusmahdollisuuksista tai energianeuvonnasta. Maaseutuklusterissa etsitään sopivat asiantuntijat yrittäjien avuksi tapauskohtaisesti. 

Maaseutuklusteriin kuuluvan osaamisen keskusvaraamon kautta yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat löytävät koulutusta ja lyhytkursseja oman osaamisensa kehittämiseen sekä saavat uusia resursseja ja osaajia yritykselle esimerkiksi harjoittelijoiden, kesätyöntekijöiden tai opinnäytetyön tekijöiden avulla. Samalla osaamisen keskusvaraamon kautta opiskelu saadaan kytkettyä paremmin elinkeinoelämään ja nuoret saadaan näkemään lappilaisen maaseudun mahdollisuudet esimerkiksi energia-alalla. 

Maaseutuklusterin aluekehitys ohjaa, mihin toimiin energia-alalla kehittämisrahoja laitetaan esimerkiksi hankkeiden kautta. Maaseutuklusterin aluekehittäjät tekevät strategista työtä Lapin energia-alan tukemiseksi ja vaikuttavat muun muassa kuntapäättäjiin, jotta he tekevät aluetalouden kannalta järkeviä päätöksiä esimerkiksi energiahankintojen suhteen. Maaseutuklusterin aluekehityksen alla tuodaan Lappiin myös erilaisia toimintamalleja ja käytännön esimerkkejä energia-alan edistämisestä Euroopan tasolta. Maaseutuklusterin aluekehityksellä onkin tärkeä kansainvälinen ulottuvuus, jota toteutetaan energia-alalla esimerkiksi S3 bioenergia-alustan kautta. Maaseutuklusterin aluekehitys tekee myös tärkeää koordinaatiotyötä, jolla taataan se, ettei hanketoiminta alueella ole päällekkäistä, vaan resursseja käytetään viisaasti ja tehokkaasti. 

Maaseutuklusterin yhteistyön kautta on syntynyt Lapin Energiakonttori, joka on yksi Maaseutuklusterin keihäänkärjistä. Kaikella toiminnalla pyritään estämään pääomapako Lapin maaseudulta. Erilaisten tutkimusten kautta on huomattu, että pääomapakoa syntyy energiahankinnoista lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineiden muodossa.  

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.