Yritysten kestävät hankinnat







Lue lisää hankintapalveluista:
Hankinta-asiamies -palvelu

Kestävät hankinnat osa energiatehokkuuden parantamista

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Markkinoille pyritään saamaan energia- ja materiaalitehokkaita sekä ympäristöystävällisempiä tuotteita​. Noin 75 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista tehdään kuntasektorilla. Yli puolet hankinnoista koostuu palveluhankinnoista, loput kulutushankinnoista ja kiinteistöjen ylläpidosta. Ympäristön näkökulmasta tärkeimpiä hankintoja ovat ajoneuvohankinnat, energian- ja lämmönhankinta sekä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat​ 

Tekemällä kestäviä hankintoja rakennamme hyvinvoivaa Suomea ja elinvoimaisia kuntia. Kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat tulee vakiinnuttaa toimintatavaksi. 

Hankintapalveluihin on apua saatavilla

Motivan hankintapalvelu auttaa julkisia hankkijoita hankintoihin liittyvissä ratkaisuissa. 
  • Neuvoo ympäristönäkökohtien priorisoimisessa hankintatoiminnassa​ 
  • Tuottaa hankintakriteereitä ja hankintaohjeita​ 
  • Neuvoo ja konsultoi​ 
  • Tiedottaa ja verkottaa 

Hankinta-asiamies-palvelu yhdistää yrityksiä ja hankinta yksiköitä koko Suomen alueella. 
  • Palvelusta löytyvät kaikki julkiset hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt 
  • Rekisteröityneillä yrityskäyttäjillä on käytössään neuvonta-, vahti- ja hakupalvelut sekä monipuoliset ohjeet ja työkalut tarjousten tekemiseen

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.